Penězdroj
Založit   Podpořit   O Penězdroji

Ochrana soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI FUNDHALL s.r.o. (zřizovatel platformy Penězdroj.cz)

 

UŽIVATEL je povinen uvádět pravdivé údaje.

PROVOZOVATEL chrání veškeré informace zaslané při registraci UŽIVATELEM ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek.

UŽIVATEL souhlasí s tím, aby PROVOZOVATEL vedl údaje, které mu při registraci poskytne, a to výlučně v souvislosti s provozem serveru penezdroj.cz. Bez tohoto souhlasu není registrace na penezdroj.cz možná.

UŽIVATEL výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje, a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, e-mailová adresa, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo a/nebo bankovní účet byly PROVOZOVATELEM poskytnuty AUTORŮM a FINANČNÍMU PARTNEROVI,  vždy však výlučně v souvislosti s podporou konkrétního PROJEKTU. AUTOROVI  PROJEKTU, který UŽIVATEL podpořil,  budou shora uváděné údaje předány za účelem poskytnutí přislíbené ODMĚNY. FINANČNÍMU PARTNEROVI budou předány za účelem případného vrácení poskytnutých finančních prostředků v případě neúspěchu PROJEKTU. Bez souhlasu se shora uvedeným předáním osobních údajů není registrace na penezdroj.cz možná.

Dále UŽIVATEL bere na vědomí, že  tyto údaje budou PROVOZOVATELEM poskytnuty v případech, kdy je PROVOZOVATEL povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona či rozhodnutí orgánu veřejné moci, či v zájmu ochrany svých práv (např. v soudním řízení).

Pojmy psané velkými písmeny mají v tomto prohlášení stejný význam jako v obchodních podmínkách PENĚZDROJE.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.