Penězdroj
Založit   Podpořit   O Penězdroji
Světový crowdfunding 2015 = 34,4 miliardy USD = +112% vs 2014

15.11. 2015   Článek

Světový crowdfunding 2015 = 34,4 miliardy USD = +112% vs 2014

Zajímají vás čísla? Zde se dozvíte zajímavé data z oblasti crowdfundingu.

Je zřejmé, že se z crowdfundingu stává světový fenomén. Společnost Massolution, která je považována za jednu z klíčových analytických firem v oblasti crowdfundingu odhaduje,  že v roce 2015 dosáhne objem finančních prostředků investovaných přes crowdfundingové portály 34,4 miliardy USD, což představuje nárůst +112% oproti roku předchozímu. Přesně polovina této částky, tedy 17,2 mld. USD (+82% proti roku 2014) bude investována v Severní Americe, následuje Asie s 10,5 mld. USD (při tempu růstu +210% oproti předchozímu roku!) a zatím na třetím místě je Evropa s 6,5 mld. USD s 99% růstem proti roku 2014.

Takto dramatický vývoj má samozřejmě svoje dopady a následky, zatím veskrze pozitivní. Z pohledu financování nových nápadů a projektů je asi nejdůležitější  fakt, že se z crowdfundingu velmi rychle stává hlavní zdroj kapitálu. To dokládá graf od společnosti Forbes. Pokud se naplní všechny předpoklady o roku 2015, přesáhne objem finančních prostředků investovaných prostřednictvím crowdfundingu objem od tzv. Business andělů a pokud si crowdfunding udrží svoje tempo růstu, předběhne nejpozději v roce 2017 i investice Venture kapitálových fondů.

Dále je zajímavé podívat se na data o jednotlivých způsobech financování. Zatím drtivou převahu (25,1 mld. USD) má tzv. dluhové (lending-based) financování zastoupené například slavným americkým Lending Clubem. V ČR se pak podobnou službu pokouší rozjet Zonky.cz. Dalšími třemi typy financování jsou dary (donation-based), odměny (reward-based) a podíly (equity-based). Ty se pohybují mezi 2,0 až 2,5 mld. USD ročně a jejich hlavní představitelé ve světě jsou např. Kickstarter.com (reward) nebo Crowdcube.com (equity) a v Česku pak Hithit.cz (reward) nebo nově vzniklý Penězdroj.cz kombinující podíly, odměny i dary. Za zmínku také stojí, že všechny druhy financování rychle rostou, nicméně nejrychlejší je „equity-based“ financování, které vůči roku 2014 povyroste o 129% (Massolution).

Posledním, ale neméně zajímavý faktem je rozdělení financovaných kategorií, tedy kam prostředky vybrané prostřednictvím crowdfundingu směřují. V roce 2014 byla podle společnost Massolution jasným vítězem kategorie „Business & Enterpreneurship“ s více jak 41% podílem. Následovaly „Social Causes“ s téměř 19% a „Films & Performing Arts“ s více jak 12%.  Další kategorie od hudby, přes techniku až po vědu již mají méně než 5% zastoupení. Největší kategorie, tedy „Business & Enterpreneurship“ je i kategorií nejrychleji rostoucí, když svůj podíl vůči roku 2013 navýšila o téměř 11 procentní bodů.

Řečí čísel je tedy crowdfunding rozhodně zajímavé téma. Nicméně ještě zajímavější je vidět jeho výsledky kolem nás. Máme novou televizi DVTV, naši trabantisté jsou známí po celém světě, na Penězdroji byl úspěšně profinancován historicky první „equity“ projekt v ČR. Úspěchy to rozhodně nejsou malé. Nicméně když se vrátíme zpátky ke grafu společnosti Forbes a s rukou na srdci se zamyslíme, v jaké fázi je Česko ve srovnání se světem, myslím, že český crowdfunding ty nejlepší roky teprve čekajíb a Startupisti.cz budou u toho.

 Jiří Panuška

http://startupisti.cz/svetovy-crowdfunding-2015-344-miliardy-usd-112-vs-2014/


Stáhnout PDF
Zpět
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.