Penězdroj
Založit   Podpořit   O Penězdroji

Rekonstrukce mohyly Ivančena

V létě 2014 vzešel z otevřené architektonické soutěže výsledný návrh podoby skautské mohyly na Ivančeně. Nyní je potřeba tento návrh převést do reálné podoby.
Komunita
Neziskový sektor
Moravskoslezský
Odměna
78 384 70 000 Ukončeno
Vybráno Cílová částka
111%
Sdílet FB
157 přispěvatelů
Detail
Odměny (12)
Aktuality (0)
Přispěvatelé
Fórum (0)
Na Ivančeně v Beskydech byla vztyčena na památku skautů – odbojářů zavražděných na sklonku 2. světové války kamenná mohyla. Od založení mohyly v roce 1946 se zde každoročně setkávají tisíce osob, aby uctili památku těchto padlých. Každoročně sem nosí skauti, trampové, turisté, ale i kolemjdoucí veřejnost kameny, ze kterých se mohyla skládá. 

Od roku 2008 je pouť na Ivančenu celostátní akcí Junáka.
Rekonstrukce mohyly Ivančena
Historie

Historie mohyly na Ivančeně se začala psát 6. října 1946, kdy členové 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy vedení Slávou Moravcem vztyčili na úpatí Lysé hory jednoduchý kříž. Ten postavili mezi kameny, kam také položili lahvičku s krátkým vzkazem. Pomníček vytvořili na památku svých skautských přátel, kteří byli za účast v protinacistickém odboji popraveni gestapem na samém konci války na starém židovském hřbitově v Cieszyně.

Kolem kříže se začaly vršit kameny, které na ni přikládali kolemjdoucí k uctění památky mrtvých. Kámen po kameni tak začala vyrůstat mohyla, která se v průběhu času, přes nástup komunismu v roce 1948 a následný zákaz Junáka, začínala z malého pomníčku padlým kamarádům stávat symbolem skautské nezdolnosti a protestem proti nesvobodě. Skauti, trampové ale i obyčejní lidé si výstupem k Ivančeně začali připomínat také další hrdiny protinacistického odboje. Vyjadřovali tím také vzdor proti vládnoucímu bolševismu.

Dnes zabírá asi 40 metrů čtverečních a 195 metrů krychlových. Sahá do výšky 4 metrů.
Rekonstrukce mohyly Ivančena
Současný stav

Za téměř třičtvrtě století bylo na Ivančenu doneseno nejen skauty, ale i trampy, turisty i okolo procházejícími více než 4 vagóny kamenů. A mohyla Ivančena přestala být bezpečná.  Podepsal se na ní za ta léta nejen zub času, ale hlavně povětrnostní vlivy a drsné beskydské počasí. V poslední době již základy nedrží tak dobře, kameny se začaly sesouvat a akutně hrozí jejich zřícení.
Rekonstrukce mohyly Ivančena
Rekonstrukce

Proto jsme se rozhodli ji rekonstruovat. Vypsali jsme architektonickou soutěž, odborná porota vybrala vítězný návrh, vyřídili jsme veškeré povolení. Nyní již stačí pouze rekonstrukci provést.
 
Většinu prací si provedeme svépomocí, nicméně budeme potřebovat finanční prostředky na zázemí rekonstrukce, které se pokoušíme získat právě touto kampaní.
Rekonstrukce mohyly Ivančena
Pár slov architektů

"Koncept je syntézou motivu pokory a racionální limity. Během 68 let od zavraždění skautů působících v odboji a vztyčení původního kříže na Ivančeně se objem nanošených kamenů mohyly pohybuje v rozmezí od 50 – 350 m3 (celkový objem dnešní podoby mohyly včetně vyplňující hlíny). Racionální limitou jsou závěry prvotních úvah o udržitelnosti formy bodově soustředěné hmoty. Současně bez odhadu výsledné tíhy se může jen těžko obejít bez masivního založení zabraňujícího sesuvu a destrukci.

V kontextu horského terénu se snažíme maximálně respektovat zemskou gravitaci a pokorně necháváme samu přírodu lehce načrtnout návrh, který odlehčenou kompozicí samovolně řeší všechny vstupní podmínky. Rozprostření pietních kamenů do opěrných stěn, zapažujících nově vznikající přírodní terénní stupně, tvoří prostor a pokorně do něj vyzařuje vzpomínku na zavražděné skauty. Vytvořené kaskády tvoří akusticky výhodný přírodní amfiteátr poskytující všem dobrý výhled na řečníky při tradičním shromáždění na Sv. Jiří."

architekti Petr a Bavel Buryškovi
Rekonstrukce mohyly Ivančena
Za všechny Vaše příspěvky Vám moc děkujeme!
Rekonstrukce mohyly Ivančena

Odměny

Projekt byl úspěšně ukončen
Poslední příspěvky
Podepsáno čestné prohlášení o využití prostředků
Dokumenty ke stažení
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.